Voorbeeld zomerhuis

Programma van eisen:

De opdrachtgever heeft in het verleden een oude stenen schuur, horend bij een oude boerderij, zelf verbouwd tot zomerhuis. De halfsteens buitengevel op het zuidwesten staat op instorten. Tevens is de scheurvorming in deze gevel zo groot dat in de herfst de bladeren in het bed van de aangelegen slaapkamer liggen. Het is noodzakelijk om de gevel constructief te verstevigen, te isoleren  en weer wind- en waterdicht te maken. Om budgettaire redenen wordt er voor gekozen om momenteel alleen de zuidwest gevel “in te pakken”. En dan op zodanige wijze dat later, indien nodig, de andere gevels hier naadloos op aan kunnen sluiten. Omdat de schuur in landelijk gebied ligt, wordt gekozen voor een natuurlijk uiterlijk dat mooi aansluit bij de karakteristieke gevelstenen.

De opdrachtgever heeft tevens de wens om ook buiten te kunnen zitten als het even regent of als het tijdens de zomeravonden al wat fris wordt. Een veranda op de westkant met terrasverwarming biedt hier voor de oplossing. Ook hier kiest de opdrachtgever voor een zo natuurlijk mogelijke aansluiting bij de bestaande bebouwing en het landschap.

Dringende vraag is of de druif tijdens de bouw behouden kon blijven en tegen de nieuwe gevel weer geleid kon worden. Complicerende factor is de slechte bereikbaarheid van het zomerhuis via het grasland, zodat de werkzaamheden in een droge periode uitgevoerd moest worden met zoveel mogelijk licht materieel.

Uitgevoerde werkzaamheden:

Door middel van een gesprek werd al snel duidelijk wat de eisen waren van de opdrachtgever, en in welke richting de oplossing gezocht diende te worden. Een moodboard met materiaalstaat vormde de basis voor de ontwerp- en werktekeningen. Om budgettaire redenen is niet gekozen voor het mooi vergrijzende, verticaal aangebrachte, western red-cedar als gevelbekleding. De gekozen behandelde vuren rabatdelen waren een passend alternatief. Vervolgens werd een aannemer gezocht die kwaliteit, zorgvuldigheid en prijs naar tevredenheid van de opdrachtgever kon leveren. Tijdens de uitvoering werd er regelmatig overlegd en, indien nodig, bijgestuurd.

Zowel op het proces als op het resultaat kijken alle partijen met volle tevredenheid terug.

Gegevens:

Realisatie
zomer 2019
Bouwkosten:
€13.500 incl. BTW
Advies- en begeleidingskosten:
€945 incl. BTW